Uvjeti poslovanja

SADRŽAJ PONUDE (1)
SOL TOURS osigurava uslugu smještaja prema objavljenim informacijama na internetu, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, smrt ili bolest pružatelja usluge i sl. ).

REZERVACIJE I UPLATE (2)
Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno ili osobno u poslovnici SOL TOURS-a. Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge smještaja, te da ih u cijelosti prihvaća. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koji su potrebni za rezervaciju. Za rezervaciju smještaja potrebno je uplatiti akontaciju od 30%, a ostatak iznosa plaća se 14 dana prije dolaska ili najkasnije prvi dan boravka direktno u agenciji.

Plaćanje rezervacije :

-bankovnom doznakom

-kreditnim karticama

MaestroMaster CardVisa
MaestroVerified by VisaWSPay

BORAVIŠNA PRISTOJBA (3)
Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Na izračunu za rezervaciju bit će izražen iznos boravišne pristojbe, odnosno informacija o tome da je boravišna pristojba uključena u cijeni usluge. Gost je dužan platiti i uslugu prijave, koja se plaća jednokratno po osobi, neovisno o dobi.

CIJENA SMJEŠTAJA (4)
Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu smještaja pa ih stoga gost posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije (klima uređaj, korištenje perilice, krevetića za bebe, iznajmljivanje ležaljki ili bicike i sl.). Cijene smještaja objavljene su u EUR, a obračun se vrši u HRK prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. SOL TOURS zadržava pravo promjene objavljenih cijena (u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga ili promjene tečaja). Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (voucher ili ugovor), pružatelj usluga ima pravo tražiti nadoplatu nenajavljenih gostiju na licu mjesta, a prema važećem cjeniku.

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA (5)
Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave.

PRAVO SOL TOURS-a NA PROMJENE I OTKAZ (6)
SOL TOURS zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 1.). Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest gostu i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj za 15% od cijene uplaćene rezervacije, SOL TOURS zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju gosta.

PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ (7)
U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u protuvrijednosti od EUR 50 po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije.
Uvjeti otkaza rezervacije:

-od trenutka rezervacije do 14 dana prije dolaska - troškovi otkaza 30% ukupnog iznosa;

-od 14 dana do dana početka usluge - troškovi otkaza 100% ukupnog iznosa.

Ukoliko gost u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio SOL TOURS-u, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom.

SOL TOURS preporuča gostima da ugovore policu osiguranja od otkaza putovanja. 

Uvjeti rezerviranja za sezonu 2021. nalaze se u opisu svakog objekta.

OBVEZE SOL TOURS-a (8)

Dužnost SOL TOURS-a je briga o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima gosta, sukladno dobrim običajima u turizmu. SOL TOURS će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima (točka 1.), kad se postupa kako je opisano u točki 6.

OBVEZE GOSTA (9)
Gost je dužan:
posjedovati ispravne putne dokumente i provjeriti je li mu za ulazak u državu potrebna viza,poštivati carinske i devizne propise države u koju putuje, pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima te surađivati s pružateljima usluga, prilikom dolaska na odredište, predati agenciji dokument o plaćenoj usluzi (Voucher dobiven poštom ili mailom).
U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

PRTLJAGA (10)
SOL TOURS ne odgovara za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

PRIGOVORI (11)
Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki gost - nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.
Postupak u svezi s prigovorom:
Gost je dužan na dan dolaska odmah kod pružatelja usluga reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti SOL TOURS. Gost je dužan surađivati s predstavnikom SOL TOURS-a i pružateljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, SOL TOURS nije dužan uvažiti naknadni prigovor.
Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete.

Sukladno čl. 6. st 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“, br. 130/17) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu pruženih usluga mogu podnijeti u pisanom obliku i to:
Adresa: SOL-TOURS d.o.o., Primorska cesta 1/3, 51512 Njivice, Hrvatska
ili na
e-mail adresu: info@sol-tours.hr,
odnosno, na telefax broj: +385 51 850006
ili podnijeti osobno u našem poslovnom prostoru:
Sol-tours d.o.o. Primorska cesta 1/3, 51512 Njivice

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA (12)

Gost  osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci Gosta potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge).

SOL TOURS se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik). Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci SOL TOURS-a d.o.o. o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

SOL-TOURS zadržava pravo osobne podatke korisnika usluga upotrebljavati u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newslettera). Korisnik se u mogućnosti u bilo kojem trenutku odjaviti pomoću poveznice „Odjava“ na kraju svakog maila ili slanjem zahtjeva na info@sol-tours.hr. Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i/ili realizaciju tražene usluge.

NAPOMENA (13)

Uplatom akontacije, odnosno cjelokupnog iznosa za rezervaciju smještaja gost u cijelosti prihvaća ove Uvjete.

Veljača 2023